Mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới năm 2022

Việc xin lắp công tơ điện mới được thực hiện khi hộ gia đình, cơ sở sản xuất có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền (thường là công ty điện lực) thực hiện. Quá trình này đòi hỏi sự sự thỏa thuận của cả hai bên, một bên đề nghị và một bên đồng ý. Vậy thì mẫu đơn xin lắp công tơ điện viết như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật sư X để nhận được sự tư vấn.

Nội dung tư vấn

Bạn Đang Xem: Mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới năm 2022

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện

Đơn xin lắp công tơ điện mới là văn bản do bên đề nghị mua điện (hộ gia đình, đơn vị sản xuất kinh doanh) gửi tới bên bán điện ( công ty điện lực- chi nhánh điện lực) nhằm xin lắp công tơ điện mới trong trường hợp công tơ điện cũ bị hỏng, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng hoặc đã quá cũ,…

Đơn xin lắp công tơ điện mới được dùng làm cơ sở phát sinh cho mọi hoạt động lắp công tơ điện mới, là căn cứ để công ty điện lực nắm bắt được tình hình sử dụng điện, thiết bị điện của mọi cá nhân, hộ gia đình, đơn vị sản xuất kinh doanh trong phạm vi khu vực.

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện mới
Mẫu đơn xin lắp công tơ điện

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————-o0o————-

…. , ngày … tháng … năm…

ĐƠN XIN LẮP CÔNG TƠ ĐIỆN MỚI

Xem Thêm : TOP 20 Mẫu rèm che phòng ngủ đẹp xuất sắc mọi không gian

(V/v: Xin lắp công tơ điện mới cho hộ gia đình)

Căn cứ Luật điện lực năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Kính gửi: -Công ty điện lực……………. – Chi nhánh…

Tôi là:……… Sinh năm ……

CMND số: … Ngày cấp: …./…./…….. Tại: ……

Trú tạ

Tôi là chủ hộ của gia đình đang sử dụng điện tại địa chỉ:……

Tôi xin trình bày một việc như sau:

(Nêu lý do làm người viết đơn có yêu cầu công ty cung cấp điện lắp đặt công tơ điện mới)

………

(Ví dụ: Tháng… năm… tôi đã kí hợp đồng mua bán điện với Công ty điện lực Hà Nội – Chi nhánh……….. và đã được lắp công tơ điện theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày… tháng… năm… công tơ điện nhà tôi đang sử dụng có gặp sự cố khi đo công suất tiêu thụ điện, cụ thể là công tơ vẫn chạy dù gia đình tôi ngắt điện tất cả các thiết bị trong gia đình, tôi đã báo cho cán bộ điện lực để có biện pháp khắc phục. Nhưng tới nay, công tơ này vẫn chưa được khắc phục. Điều này gây ảnh hưởng đến việc tính hóa đơn tiền điện cho gia đình.

Dựa trên Khoản 1 Điều 46 Luật Điện lực 2004 sửa đổi, bổ sung 2012 quy định như sau:

“Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện:

1.Khách hàng sử dụng điện có các quyền sau đây:

a) Được lựa chọn bên bán điện trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

b) Được cung cấp đủ số lượng công suất, điện năng, bảo đảm chất lượng điện đã được thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện sau khi mất điện;

d) Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin liên quan đến việc mua bán điện và hướng dẫn về an toàn điện;

đ) Được bồi thường thiệt hại do bên bán điện gây ra theo quy định của pháp luật;

e) Yêu cầu bên bán điện kiểm tra chất lượng dịch vụ điện, tính chính xác của thiết bị đo đếm điện, số tiền điện phải thanh toán;

Xem Thêm : Tổng hợp 50 Mẫu cầu thang sắt đẹp nhất mà bạn không thể bỏ qua!

g) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điện lực của bên bán điện;

h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

…”

Vì vậy, tôi kính đề nghị Quý công ty nhanh chóng chỉ đạo nhân viên kiểm tra và tiến hành lắp đặt công tơ điện mới cho gia đình tôi để đảm bảo quyền lợi cho gia đình tôi.

Kính mong quý công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện 3 pha

Trường hợp lưới điện khu vực của khách hàng đã có lưới điện 3 pha. Thì điện lực sẽ căn cứ vào thiết bị và công suất sử dụng điện thực tế của khách hàng để quyết định cấp điện 1 pha hoặc 3 pha.

Nếu khách hàng đang mua điện 1 pha thì cần có giấy đề nghị thay đổi mục đích, công suất sử dụng điện. Kèm theo bảng liệt kê thiết bị điện tăng thêm.

Nếu khách hàng đề nghị cấp điện mới thì cần có: Giấy đề nghị mua điện và 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.

Để đăng ký sử dụng và lắp đặt điện 3 pha, bạn cần phải điền vào mẫu đơn này và nộp cho Công ty Điện lực:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

………………….., ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN LẮP ĐIỆN SẢN XUẤT

(V/v: đề nghị lắp điện sản xuất cho gia đình/hộ kinh doanh)

Kính gửi: Công ty điện lực……………. – Chi nhánh………………..

Tôi là:……………………………………….. Sinh ngày…./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Là đại diện cho……………… đang sử dụng điện tại địa chỉ………………………

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau:

(Ví dụ: Gia đình tôi nằm trong làng có truyền thống làm nghề chế tác gỗ và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ liên quan đến gỗ. Do đó, để duy trì truyền thống cũng như phát triển kinh tế, vào ngày… tháng… năm… tôi đã đăng kí thành lập hộ kinh doanh thực hiện hoạt động sản xuất gỗ hoạt động tại gia đình tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã được chấp thuận.

Tuy nhiên,do đặc thù của nghề chế tác gỗ và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần sử dụng rất nhiều máy móc với công suất tiêu thụ điện rất lớn. Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị quý công ty xem xét, chấp thuận cho gia đình tôi được lắp đặt điện sản xuất và tiến hành chỉ đạo cán bộ nhân viên ký kết hợp đồng và lắp đặt điện sản xuất.

Tôi cam đoan sẽ sử dụng đúng mục đích và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền điện theo quy định.

Tôi gửi kèm theo đơn này là:…………………………. (Ví dụ: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…………… cấp ngày…./…./………….)

Tôi xin chân thành cám ơn!

Mẫu đơn xin lắp công tơ điện gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

……………., ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN LẮP CÔNG TƠ ĐIỆN MỚI

Xem Thêm : TOP 20 Mẫu rèm che phòng ngủ đẹp xuất sắc mọi không gian

(V/v: Xin lắp công tơ điện mới cho hộ gia đình)

Căn cứ Luật điện lực năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

Kính gửi: -Công ty điện lực……………. – Chi nhánh………………..

Tôi là:……………………………………………. Sinh năm ……..

CMND số: ………………….. Ngày cấp: …./…./…….. Tại: ……………………

Trú tạ

Tôi là chủ hộ của gia đình đang sử dụng điện tại địa chỉ:……………………………………

Tôi xin trình bày một việc như sau:

(Nêu lý do làm người viết đơn có yêu cầu công ty cung cấp điện lắp đặt công tơ điện mới)

…………………………………………………………

(Ví dụ: Tháng… năm… tôi đã kí hợp đồng mua bán điện với Công ty điện lực Hà Nội – Chi nhánh……….. và đã được lắp công tơ điện theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày… tháng… năm… công tơ điện nhà tôi đang sử dụng có gặp sự cố khi đo công suất tiêu thụ điện, cụ thể là công tơ vẫn chạy dù gia đình tôi ngắt điện tất cả các thiết bị trong gia đình, tôi đã báo cho cán bộ điện lực để có biện pháp khắc phục. Nhưng tới nay, công tơ này vẫn chưa được khắc phục. Điều này gây ảnh hưởng đến việc tính hóa đơn tiền điện cho gia đình.

Dựa trên Khoản 1 Điều 46 Luật Điện lực 2004 sửa đổi, bổ sung 2012 quy định như sau:

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện

1. Khách hàng sử dụng điện có các quyền sau đây:

a) Được lựa chọn bên bán điện trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh;

b) Được cung cấp đủ số lượng công suất, điện năng, bảo đảm chất lượng điện đã được thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Yêu cầu bên bán điện kịp thời khôi phục việc cấp điện sau khi mất điện;

d) Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin liên quan đến việc mua bán điện và hướng dẫn về an toàn điện;

đ) Được bồi thường thiệt hại do bên bán điện gây ra theo quy định của pháp luật;

e) Yêu cầu bên bán điện kiểm tra chất lượng dịch vụ điện, tính chính xác của thiết bị đo đếm điện, số tiền điện phải thanh toán;

Xem Thêm : Tổng hợp 50 Mẫu cầu thang sắt đẹp nhất mà bạn không thể bỏ qua!

g) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điện lực của bên bán điện;

h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

…”

Vì vậy, tôi kính đề nghị Quý công ty nhanh chóng chỉ đạo nhân viên kiểm tra và tiến hành lắp đặt công tơ điện mới cho gia đình tôi để đảm bảo quyền lợi cho gia đình tôi.

Kính mong quý công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Có thể bạn quan tâm

  • Mẫu đơn giải quyết tranh chấp đất đai mới 2022
  • Tín hiệu đèn giao thông được quy định như thế nào?
  • Mẫu đơn giải quyết tranh chấp đất đai mới

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề Mẫu đơn xin lắp công tơ điện. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự, xác nhận tình trạng độc thân, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty, giấy phép bay flycam, xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu,…. của Luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Nguồn: https://noithatxinh.net.vn
Danh mục: Xây Dựng