Skip links

Khám phá 10+ các giới từ chỉ nơi chốn tốt nhất bạn cần biết

Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu kiến thức rất hay về các giới từ chỉ nơi chốn được viết đầy đủ và chính xác, nếu bạn quan tâm kỹ hơn hãy xem chi tiết các bài viết toplist trong bài nữa nhé.

Có thể bạn quan tâm

 • Các Loại Bánh Mì Ăn Sáng Nhanh Gọn Chưa Đến 20 Phút | Cooky.vn
 • Số 52 Có Ý Nghĩa Gì – Ý Nghĩa Số 52 Theo Phong Thủy Hợp Với Tuổi Nào
 • 10 Dáng váy mùa đông ấm áp nhưng vẫn thời trang cho chị em – Cardina
 • &quot Keep In Mind Là Gì ? Cách Sử Dụng Ra Sao 16 Cụm Từ Quen Thuộc Với &39Mind&39 – Thánh chiến 3D
 • Làm Lại Chìa Khóa Smartkey Honda, Yamaha [Mở Xuyên Tết]

Giới từ là một từ loại rất thông dụng trong tiếng Anh. Với nhiều người học thì giới từ là phần kiến thức không quá khó để nhớ. Hôm nay hãy cùng IELTS Vietop thực hành một số bài tập giới từ chỉ vị trí thời gian nơi chốn trong tiếng Anh để làm vững chắc hơn phần kiến thức này nhé.

Tóm tắt kiến thức giới từ chỉ vị trí thời gian nơi chốn trong tiếng Anh

Giới từ chỉ thời gian

Giới từ chỉ thời gian là giới từ được đi kèm bởi những mốc, khoảng thời gian nào đó, nhằm chỉ thời gian xảy ra hiện tượng nhắc đến trong câu.

Dưới đây là những giới từ chỉ thời gian phổ biến hay gặp:

Giới từ chỉ thời gianCách dùngOnInE.g.ngoại trừ at night.AtByE.g: AfterE.g: BeforeE.g: SinceE.g: ForE.g: To/Up toTill/UntilE.g: From … to/till/untilE.g: DuringE.g: WithinE.g: AgoE.g: Between … and …E.g:

* Lưu ý: Một số từ không đi kèm giới từ: yesterday, today, tomorrow, now, right now, last, next, every, this, that.

Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ chỉ nơi chốn là giới từ đi kèm bởi những danh từ chỉ nơi chốn, nhằm xác định vị trí của người hoặc vật được nhắc đến trong câu.

Một số giới từ chỉ nơi chốn đó là:

Giới từ chỉ nơi chốnCách dùngInOnAtIn front ofE.g: BehindE.g: Next to/BesideE.g: Near/Close toE.g: BetweenE.g: AcrossE.g: Across from/oppositeE.g: Above/OverE.g: Under/BelowE.g: Inside/OutsideE.g: Up/DownE.g: Around E.g: AgainstE.g: AmongE.g: FromE.g:

Bài tập giới từ chỉ vị trí thời gian nơi chốn trong tiếng anh

Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

1. The children are playing ……………

A. out B. outside C. at D. in

Xem thêm:: Cách mở ổ khóa cửa tay nắm tròn khi mất chìa【cực đơn giản】

2. May comes……..April.

A. before B. after C. from D. against

3. There is a clock………the wall in class.

A. near B. across C. on D. at

4. Where is Susan? She is sitting………Jim.

A. on B. under C. between D. next to

5. We’re studying………Sai Gon University.

A. at B.in C.of D. from

6. There are 40 students…….the class.

A. inside B. in C. at D. over

Xem thêm:: Không cúng giao thừa có được không, có làm sao không?

7. My pen is…….the books and the computer.

A. among B. down C. up D. between

8. I saw a mouse……the chair.

A. among B. between C. in D. behind

9. My house is……to the hospital.

A. close B. near C. opposite D. across

10. We come……Viet Nam.

A. in B. above C. from D. below

Bài 2: Điền giới từ thích hợp vào ô trống.

 1. Apart ___________ her house, everywhere was wiped out.
 2. The woman is sitting ____________ a table.
 3. She is sitting ____________ a chair.
 4. There is another chair _____________ the woman.
 5. Her feet are ___________ the table
 6. The woman is holding a cup _____________ her hands.
 7. ___________ the table are a laptop, a paper, a calculator, an appointment calendar, two pens and a muffin.
 8. The woman is looking _______________ her laptop.
 9. The woman’s bag is ____________ the table.
 10. I remember to put that book ____________ this bookshelf.

Xem thêm:: List 14 top trường thpt tốt nhất việt nam hay nhất bạn cần biết

Bài 3: Chọn giới từ thích hợp điền vào ô trống.

 1. They caught the fugitive …………………..(on/at/from) the corner of the street.
 2. He will wait ………………….. (on/from/until) three o’clock; then he’ll have to leave.
 3. They are rarely ………………….. (at/in/on) home at lunch time.
 4. He went ………………….. (from/to/in) a new school in London.
 5. I talk to my mother ………………….. (in/on/at) the phone every weekend.
 6. What time does the flight ………………….. (from/to/at) Amsterdam arrive?
 7. Do you like to live ………………….. (in/at/on) busy road?
 8. They have been married ………………….. (since/in/for) twenty years.
 9. I’ll be home ………………….. (by/in/for) 10 minutes.
 10. I like the smile ………………….. (on/in/at) her face.

Bài 4: Điền giới từ thích hợp vào ô trống.

 1. (At/In/On)……………… the picture, I can see a family (at/in/on)……………… a kitchen.
 2. There is a dish full of fruits ……………… (at/in/on) the worktop.
 3. The mother is standing ……………… (behind/in front of/across) her son and daughter.
 4. She is holding a vase ……………… (at/in/on) her hand.
 5. The son and the daughter are sitting ……………… (at/in/on) the worktop smiling ……………… (at/in/on) each other.
 6. There are beautiful cupboards ……………… (at/in/into/on) the wall.
 7. There is a window ……………… (behind/under/in front of) the mother.
 8. The woman is looking ……………… (at/on/to) her daughter.
 9. What are you doing ……………… (at/in/on) Saturday?
 10. I am going to the countryside ……………… (at/in/on) the weekend.
 11. I haven’t been to the countryside ……………… (for/since/on) December.
 12. What time are you leaving?

I am leaving ……………… (at/in/on) the afternoon. Maybe ……………… (at/in/on) three o’clock pm. I am coming back ……………… (at/in/on) Sunday evening. I’ll catch the half ……………… (to/past) seven train ……………… (at/in/on) Sunday. I’ll be here ……………… (by/since/until) nine o’clock.

 1. So you’ll be there ……………… (by/since/until/for) the whole weekend. I’ll be missing you!

Bài 5: Điền giới từ thích hợp vào ô trống.

 1. The train leaves ………… tomorrow morning ………… 8:00 am.
 2. I love going skiing ………… January.
 3. We met at the restaurant ………… 8pm.
 4. The class is ………… 9am ………… Monday mornings.
 5. I like to drink coffee ………… the morning and tea ………… the afternoon.
 6. We went out for dinner ………… last Wednesday.
 7. She left London ………… the 4th of March.
 8. I had a party ………… my birthday.
 9. Lucy went to New York ………… New Year.
 10. We’re meeting ………… lunchtime ………… next Tuesday.

Đáp án

Bài 1:

 1. B
 2. B
 3. C
 4. D
 5. A
 6. B
 7. D
 8. D
 9. A
 10. C

Bài 2:

 1. from
 2. at
 3. on
 4. opposite
 5. under
 6. in
 7. on
 8. at
 9. under
 10. on

Bài 3:

 1. at
 2. until
 3. at
 4. to
 5. on
 6. from
 7. on
 8. for
 9. in
 10. on

Bài 4:

 1. In / in
 2. on
 3. in front of
 4. in
 5. at / at
 6. on
 7. behind
 8. at
 9. on
 10. on / at
 11. since
 12. in – at – on – past – on – by
 13. for

Bài 5:

 1. – / at
 2. in
 3. at
 4. at /on
 5. in / in
 6. on
 7. on
 8. at
 9. at / –

Bài tập giới từ chỉ vị trí thời gian nơi chốn trong tiếng anh trên đây chắc hẳn đơn giản đúng không. Chỉ cần ôn lại một chút là chúng ta đã củng cố được kha khá kiến thức để nâng cao ngữ pháp tiếng Anh rồi. Vietop chúc bạn kiên trì và học tập tốt.

Top 12 các giới từ chỉ nơi chốn được biên soạn bởi Nội Thất Xinh

Giới Từ Chỉ Nơi Chốn – Tự Học Tiếng Anh – LearningEnglishM

 • Tác giả: learningenglishm.com
 • Ngày đăng: 11/01/2022
 • Đánh giá: 4.67 (596 vote)
 • Tóm tắt: Preposition of Place (giới từ chỉ nơi chốn) được chia làm hai nhóm nhỏ. Một là nhóm về preposition of position, nghĩa là giới từ chỉ vị trí.

Giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng pháp

 • Tác giả: hoctiengphap.fr
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 4.44 (546 vote)
 • Tóm tắt: Học cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng pháp: dans, chez, sous, sur, près, loin, en face, devant, derrière, entre.

Cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh, In, On, At, In Front of, Behind

Cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh, In, On, At, In Front of, Behind
 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 4.33 (370 vote)
 • Tóm tắt: In”, “on”, “at” là ba giới từ chỉ nơi chốn phổ biến trong môn tiếng Anh. Không có quy tắc cụ thể nào trong việc sử dụng những giới từ này, người học thường …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. The performers were waiting….. the curtain.2. Write your name….. the top of the page.3. I like that picture hanging….. the wall….. the kitchen.4. There was an accident….. the crossroads this morning.5. My brother lives….. a small …
Đọc chi tiết

Xem thêm:: Không thể bỏ qua 15 nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì tốt nhất bạn nên biết

99 Bài tập về giới từ chỉ nơi chốn- Cách dùng, ví dụ & bài tập 

99 Bài tập về giới từ chỉ nơi chốn- Cách dùng, ví dụ & bài tập 
 • Tác giả: edisonschools.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 4.13 (392 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập về giới từ chỉ nơi chốn – Bài tập chọn đáp án đúng · 1. The wine is in the bottle. · 2. Pass me the dictionary, it’s on the bookshelf. · 3.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiều bạn đã yêu cầu đến chúng mình về phần lý thuyết giới từ chỉ thời gian. Nay yêu cầu của các bạn đã được trả lời rồi đây.. Tuy nhiên, đối với phần lý thuyết về giới về nơi chốn này thì rất khó nhớ, vì nó không có phần giải thích nào cả. Do đó, …
Đọc chi tiết

Giới từ chỉ thời gian nơi chốn trong tiếng anh

 • Tác giả: oncongchuc.com
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 3.85 (376 vote)
 • Tóm tắt: – On: vào (thường đi với ngày) – The book on the table · – In: vào (thường đi với tháng, năm, mùa, thế kỷ) – On my birthday, on Saturday · – …
Đọc chi tiết

TỔNG HỢP CÁC GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH SỬ DỤNG

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.62 (328 vote)
 • Tóm tắt: Trong đó, giới từ chỉ nơi chốn (Preposition of Place) dùng để cung cấp thông tin về địa điểm, vị trí của sự vật, sự việc được nhắc tới. Hôm nay, Langmaster sẽ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of Place) có thể hiểu là những giới từ buộc phải kết hợp với các danh từ chỉ địa điểm, vị trí nơi chốn nhằm cung cấp thông tin xác định hoặc miêu tả vị trí của sự vật, sự việc được nhắc tới trong những hoàn cảnh cụ …
Đọc chi tiết

Xem thêm:: Vẹm xanh là gì? Các món ngon từ vẹm xanh, cách lựa chọn, sơ chế

Chi tiết cách dùng giới từ chỉ nơi chốn trong Tiếng Anh

Chi tiết cách dùng giới từ chỉ nơi chốn trong Tiếng Anh
 • Tác giả: englishmrban.goldenholidaytravel.com
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 3.49 (425 vote)
 • Tóm tắt: Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of Place) là những giới từ được đi kèm theo sau bởi những danh từ chỉ địa điểm /nơi chốn nhằm để xác định …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới từ là một chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng trong Tiếng Anh dùng để liên kết danh từ, đại từ hay cụm từ trong câu tạo thành các trạng từ chỉ thời gian hay các trạng từ chỉ nơi chốn.Trong bài trước, chúng ta đã được học về cách dùng các giới từ …
Đọc chi tiết

Giới từ chỉ nơi chốn (preposition of place): Định nghĩa và cách sử dụng

 • Tác giả: zim.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 3.37 (545 vote)
 • Tóm tắt: Giới từ chỉ nơi chốn (preposition of place) là những giới từ mang chức năng cung cấp thông tin về vị trí của một sự vật hoặc sự việc. Các giới …

Cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn và giới từ chỉ thời gian (Preposition of place & time)

Cách sử dụng giới từ chỉ nơi chốn và giới từ chỉ thời gian (Preposition of place & time)
 • Tác giả: jaxtina.com
 • Ngày đăng: 11/07/2022
 • Đánh giá: 3.05 (495 vote)
 • Tóm tắt: I. Giới từ chỉ nơi chốn (Preposition of places) ; behind, /bɪˈhaɪnd/, đằng sau ; between, /bɪˈtwiːn/, ở giữa ; next to, /nɛkst tuː/, kề bên, bên cạnh ; under, /ˈʌ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng giới từ luôn là một thử thách đối với nhiều người học tiếng Anh vì có quá nhiều quy tắc và cách dùng của những giới từ này. Chính vì vậy, trong bài viết hôm nay, Jaxtina sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng những giới từ chỉ vị trí và giới …
Đọc chi tiết

Xem thêm:: Rất Hay: Nằm mơ thấy nhà bị sập là điềm LÀNH hay DỮ? Đánh số mấy?

Nắm Chắc 17 Giới Từ Chỉ Địa Điểm Phổ Biến Nhất Trong Tiếng Anh

 • Tác giả: flyer.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 2.94 (148 vote)
 • Tóm tắt: Giới từ chỉ địa điểm (Prepositions of Place) là những từ đứng trước danh từ chỉ địa điểm, nơi chốn để xác định vị trí của người hoặc sự vật.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chắc hẳn ai học tiếng Anh cũng đã quá quen thuộc với những giới từ chỉ địa điểm như In/On/At phải không nào? Đúng vậy, trong hầu hết các trường hợp, chúng ta sử dụng giới từ chỉ địa điểm (Prepositions of Place) để xác định vị trí của người hoặc sự …
Đọc chi tiết

Hiểu Tường Tận Về Trạng Từ Chỉ Nơi Chốn Trong Tiếng Anh

 • Tác giả: goga.ai
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 2.75 (158 vote)
 • Tóm tắt: Các trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh ; 9, outside, /ˌaʊtˈsaɪd/ ; 10, Away, /əˈweɪ/ ; 11, Around, /əˈraʊnd/ ; 12, AbroadOverseas, /əˈbrɔːd//ˌəʊvəˈsiːz/ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là những kiến thức chi tiết nhất về trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh. Trạng từ chỉ địa điểm tiếng Anh phong phú hơn bạn tưởng, đúng không? Hy vọng sau bài viết này, bạn đã có thêm hiểu biết về các loại trạng từ chỉ nơi chốn trong tiếng …
Đọc chi tiết

Tìm hiểu về các giới từ chỉ nơi chốn trong Tiếng anh cụ thể nhất

Tìm hiểu về các giới từ chỉ nơi chốn trong Tiếng anh cụ thể nhất
 • Tác giả: kungfu-english.com
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 2.59 (119 vote)
 • Tóm tắt: Một số giới từ nơi chốn phổ biến · 1. AT · 2. ON · 3. IN · 4. BETWEEN · 5. BEHIND · 6. IN FRONT OF · 8. INSIDE > < OUTSIDE · 9. UNDER / BELOW.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Tiếng anh, giới từ là những từ cố định và không đi theo bất cứ một nguyên tắc nào. Ngoài các giới từ chỉ thời gian, thì còn có giới từ chỉ nơi chốn. Đây là những từ được sử dụng phổ biến và xuất hiện thường xuyên, vì thế bạn cần nên nắm rõ và …
Đọc chi tiết

Nguồn: https://noithatxinh.net.vn
Danh mục: Tư Vấn

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search