Skip links

Hướng dẫn chơi game Mu Online tất cả phiên bản

Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2. – Các loại cánh cấp 2:

Cách tạo cánh cấp 2

Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100). – Chọn mục “Kết hợp bình thường”. – Nguyên liệu:

  • + 1 Cánh cấp 1
  • + 1 Lông Vũ
  • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 90%. – Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ). – Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Nguyên liệu ép cánh cấp 2Tạo áo choàng cho Darklord và Rage Fighter

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100). – Chọn mục “Kết hợp bình thường”. – Nguyên liệu:

  • + 1 Cánh cấp 1
  • + 1 Huy hiệu hoàng tộc
  • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 90%. – Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ). – Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search