Skip links

Giải bài 57 : Em đã được học những gì ?

Phần 2

Câu 1 (trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1)

Viết số thập phân có:

a) Sáu đơn vị, chín phần mười.

b) Ba mươi tám đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm.

c) Không đơn vị, sáu trăm linh năm phần nghìn.

d) Bốn mươi chín phần trăm.

Phương pháp giải :

Xác định giá trị của các hàng trăm, chục, đơn vị, phần mươi, phần trăm, phần nghìn rồi viết số thập phân thích hợp.

Giải chi tiết:

a) Sáu đơn vị, chín phần mười : 6,9.

b) Ba mươi tám đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm: 38,54.

c) Không đơn vị, sáu trăm linh năm phần nghìn: 0,605.

d) Bốn mươi chín phần trăm: 0,49.

Câu 2 (trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1)

Đặt tính rồi tính :

a) 36,74 + 49,16 b) 95,64 – 28,45

c) 34,05 × 2,8 d) 79,5 : 2,5

Phương pháp giải :

Vận dụng quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân đã học rồi đặt tính và tính.

Giải chi tiết:

Câu 3 (trang 147 sách VNEN toán 5 tập 1)

May mỗi khăn trải giường hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu khăn trải giường như thế và còn thừa mấy mét vải ?

Phương pháp giải :

Muốn tìm lời giải ta thực hiện phép chia : 429,5 : 2,8. Kết quả của phép chia này là số khăn trải giường may được nhiều nhất; số dư là số mét vải còn thừa.

Giải chi tiết:

Thực hiện phép chia ta có : 429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1).

Vậy nếu có 429,5m vải thì may được nhiều nhất 153 chiếc khăn trải giường và còn thừa 1,1m vải.

Đáp số: 153 chiếc ; dư 1,1m vải.

Câu 4 (trang 148 sách VNEN toán 5 tập 1)

Nhà bạn Thành có mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài là 18m và chiều rộng là 15m. Để làm đường đi chung cho tổ dân phố, nhà bạn thành đã dành một phần đất hình tam giác của mảnh vườn đó (Xem hình vẽ). Tính tỉ số phần trăm của diện tích đất đã cắt để làm đường và diện tích mảnh vườn đó.

Phương pháp giải :

– Tìm diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật : Lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

– Tìm diện tích của hình tam giác.

– Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác với diện tích của mảnh đất.

Giải chi tiết:

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

18 × 15 = 270 (({m^2}))

Diện tích mảnh đất hình tam giác bị cắt đi là:

15 × 3,6 : 2 = 27 (({m^2}))

Tỉ số phần trăm của diện tích đất đã cắt để làm đường và diện tích mảnh vườn là:

27 : 270 = 0,1 = 10%

Đáp số: 10%.

Loigiaihay.com

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search