Bạn đã biết 10+ đi công chứng ở đâu bạn nên biết

Bạn đang quan tâm các kiến thức về đi công chứng ở đâu được viết đầy đủ và chính xác, nếu bạn quan tâm kỹ hơn hãy xem chi tiết các bài viết toplist trong bài nữa nhé.

Công chứng giấy tờ hay những loại hợp đồng là một việc làm rất quen thuộc với người dân. Khi sinh ra trẻ thì bố mẹ hay người thân thường sẽ làm giấy đăng kí khai sinh cho bé, bên cạnh giấy khai sinh bản chính thì sẽ có một bản sao đi kèm để có nghĩa vụ tương với bản chính. Vậy việc công chứng trong giấy khai sinh sẽ công chứng bản chính hay bản sao và khi làm công chứng người dân có thể ở đâu? Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật sư X để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Công chứng giấy khai sinh ở đâu” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

 • Luật công chứng 2014
 • Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 226/2016/TT-BTC

Công chứng là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014; công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.”

Công chứng giấy khai sinh ở đâu

“Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

Xem thêm:: Top 10+ làm thẻ vietinbank mất bao nhiêu tiền hay nhất

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

e) Chứng thực di chúc;

g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này. Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

Xem thêm:: Lưu ngay 10+ các trường cao đẳng có ngành kinh doanh quốc tế hay nhất bạn cần biết

4. Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (sau đây gọi chung là tổ chức hành nghề công chứng).

5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.”

Theo Luật Công chứng, việc công chứng hợp đồng, giao dịch hoặc bản dịch chỉ được thực hiện tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng.

Còn đối với công chứng giấy tờ hay chính xác là chứng thực giấy tờ, người có nhu cầu có thể đến một trong các cơ quan sau:

 • Phòng Tư pháp huyện: Chứng thực bản sao do cơ quan của Việt Nam, nước ngoài, Việt Nam liên kết với nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Trong trường hợp này, người ký chứng thực là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã: Chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Người ký trong trường hợp này là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.
 • Cơ quan đại diện: Chứng thực bản sao do cơ quan của Việt Nam, nước ngoài, Việt Nam liên kết với nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Người ký là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.
 • Phòng/Văn phòng công chứng: Chứng thực bản sao do cơ quan của Việt Nam, nước ngoài, Việt Nam liên kết với nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Việc ký do Công chứng viên tại tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Công chứng bán sao của giấy khai sinh

Đối với bản sao giấy khai sinh, công chứng viên sẽ thực hiện chứng thực, điều này được ghi nhận tại Điều 77 Luật Công chứng 2014 như sau:

“Điều 77. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản của công chứng viên

1. Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.”

Vậy nên, giấy khai sinh bản chính không cần công chứng, mà thay vào đó là chứng thực bản sao giấy khai sinh, “giấy khai sinh công chứng” chỉ là cách gọi quen thuộc của người dân

Giá trị bản sao giấy khai sinh

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì bản sao là:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Xem thêm:: Không thể bỏ qua 10+ các công ty it tại hà nội hot nhất hiện nay

6. “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc”

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về hoạt động Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký có quy định về Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính như sau:

“1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, bản sao Giấy khai sinh có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong có giao dịch.

Phí công chứng giấy khai sinh

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định:

“Điều 4. Mức thu phíMức thu phí chứng thực quy định như sau:

STTNội dung thuMức thu

Như vậy phí khi cong chứng bản sao giấy khai sinh sẽ là 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Công chứng giấy khai sinh ở đâu”. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến việc làm giấy khai sinh muộn bị phạt bao nhiêu tiền, dịch vụ thành lập công ty ở việt nam, kế toán giải thể công ty, tạm ngừng doanh nghiệp, hợp thức hóa lãnh sự, dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, xác nhận tình trạng hôn nhân, tạm dừng công ty, thủ tục giải thể công ty mới nhất, bảo hộ logo độc quyền … Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Để được tư vấn cũng như trả lời những thắc mắc của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web Luatsux.vn, lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

 • Facebook: www.facebook.com/luatsux
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
 • Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời các bạn xem thêm bài viết

 • Người cao tuổi có được cấp lại giấy khai sinh không?
 • Xin cấp lại giấy khai sinh online đơn giản – nhanh chóng
 • Điều kiện đăng ký làm lại giấy khai sinh như thế nào năm 2022?

Câu hỏi thường gặp

Top 13 đi công chứng ở đâu được biên soạn bởi Nội Thất Xinh

CÔNG CHỨNG GIẤY TỜ BẢN SAO PHẢI ĐI ĐÂU?

 • Tác giả: dotary.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 4.74 (208 vote)
 • Tóm tắt: CÔNG CHỨNG GIẤY TỜ BẢN SAO PHẢI ĐI ĐÂU? · 1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước …

Công chứng, chứng thực giấy tờ ở đâu?

Công chứng, chứng thực giấy tờ ở đâu?
 • Tác giả: vanhoahoc.vn
 • Ngày đăng: 11/07/2022
 • Đánh giá: 4.4 (566 vote)
 • Tóm tắt: Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của công chứng viên, nhưng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của công chứng viên trong các trường hợp sau: + …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Công chứng là việc công chứng viên của cơ quan hành nghề công chứng xác nhận bằng văn bản tính xác thực, hợp pháp, chính xác, các yêu cầu pháp lý của hợp đồng, giao dịch dân sự khác (sau đây gọi là: hợp đồng, giao dịch Văn bản, tài liệu được …

Photo công chứng giấy tờ tuỳ thân ở đâu? Lệ phí chứng thực giấy tờ?

Photo công chứng giấy tờ tuỳ thân ở đâu? Lệ phí chứng thực giấy tờ?
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 4.23 (462 vote)
 • Tóm tắt: – Đối với giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp: Thẩm quyền chứng thực thuộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước …

Xem thêm:: Top 12 cách làm bánh mì đen hay nhất bạn cần biết

Công chứng sổ hộ khẩu ở đâu?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2022
 • Đánh giá: 4.07 (490 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, cá nhân có nhu cầu chứng thực bản sao sổ hộ khẩu có thể đến Phòng tư pháp, Uỷ ban nhân cấp xã, Cơ quan đại diện hoặc Tổ chức hành nghề …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong trường hợp, người yêu cầu chứng thực già yếu, không thể đi lại, đang bị tạm giam, tam giữ, đang phải thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác thì cán bộ Phòng tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện, Công chứng viên của tổ …

Công chứng, chứng thực giấy tờ ở đâu?

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 3.91 (362 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ ly hôn:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Theo quy định của pháp luật hiện hành một số loại hợp đồng, văn bản bắt buộc phải công chứng, chứng thực theo quy định. Nếu không thực hiện thủ tục này thì các giao dịch đó sẽ bị coi là vô hiệu. Ví dụ như mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất, nhà …

Công chứng ở đâu – Hà Nội – Luật Trí Hùng

 • Tác giả: luattrihung.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 3.71 (592 vote)
 • Tóm tắt: Công chứng ở đâu? Hiện tại công chứng, chứng thực đã không phân theo địa hạt như thời gian trước đây. Công dân có thể đến công chứng ở văn …

Công chứng Trực tuyến

 • Tác giả: congchungtructuyen.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 3.45 (241 vote)
 • Tóm tắt: Văn phòng công chứng tiêu biểu · VPCC NGUYỄN ĐÌNH THỊNH · LÊ VĂN THỊNH · VPCC LÊ VĂN THỊNH · VPCC PHẠM XUÂN THỌ · VPCC BÙI NGỌC LONG · VPCC HÀ ĐĂNG TIẾN …

Xem thêm:: Top 8 màu lông mày đẹp 2022 được yêu thích nhất

Đi đâu để công chứng chứng thực giấy tờ bản sao

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 3.32 (515 vote)
 • Tóm tắt: 1.2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm: · Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bản sao công chứng chứng thực là giấy tờ bắt buộc trong rất nhiều thủ tục hành chính. Đây cũng là yêu cầu của rất nhiều cá nhân, tổ chức trong hồ sơ tuyển dụng, nhân sự hay năng lực của đối tác…. Tuy nhiên, đi đâu để công chứng chứng thực giấy tờ …

Đi công chứng ở đâu là tốt nhất?

 • Tác giả: locphatland.com
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 3.14 (567 vote)
 • Tóm tắt: Đi công chứng ở đâu … Khi bạn có nhu cầu công chứng (ví dụ như giấy tờ nhà đất) thì bạn có thể tới phòng công chứng thuộc phòng tư pháp, ủy ban …

Dịch thuật công chứng: là gì, ở đâu và quy định pháp lý

 • Tác giả: dichthuatsaigon.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 2.8 (133 vote)
 • Tóm tắt: Dịch thuật công chứng là việc bản dịch sau khi hoàn thành được đem đi công chứng tại cơ quan có thẩm quyền. Thực chất của dịch thuật công chứng là chứng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện (hoặc là phòng công chứng hoặc là phòng tư …

Xem thêm:: Lợi ích của nước cốt gà có thể bạn chưa biết

Công chứng CMND ở đâu nhanh nhất? Cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Công chứng CMND ở đâu nhanh nhất? Cần chuẩn bị giấy tờ gì?
 • Tác giả: tongdaiphapluat.vn
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 2.84 (182 vote)
 • Tóm tắt: Khi đi chứng thực CMND/CCCD tại Phòng công chứng nhà nước hoặc Văn phòng công chứng tư nhân, người được ủy quyền đi chứng thực CMND/CCCD chỉ cần …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công chứng CMND ở đâu? Trình tự, thủ tục công chứng CMND như thế nào? Trong mọi thủ tục giấy tờ, dường như CMND là giấy tờ bắt buộc và có nhu cầu công chứng nhiều nhất. Bài viết dưới đây, Tổng Đài Pháp Luật sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về vấn đề …

Công chứng CMND ở đâu? Cần những thủ tục gì?

 • Tác giả: faqtrans.vn
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 2.76 (146 vote)
 • Tóm tắt: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại khoản 5 điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định: Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư …

Công Chứng CMND ở đâu? Cần gì? Làm ở đâu thì nhanh nhất?

Công Chứng CMND ở đâu? Cần gì? Làm ở đâu thì nhanh nhất?
 • Tác giả: dichthuattot.com
 • Ngày đăng: 10/10/2022
 • Đánh giá: 2.54 (73 vote)
 • Tóm tắt: Dịch thuật công chứng CMND, CCCD ở đâu? … Nếu bạn muốn dịch thuật và công chứng chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì có thể làm ở các văn phòng công chứng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bản chất của công chứng là xác thực sự chính xác, tránh giả mạo giấy tờ. Chính vì vậy theo luật công chứng thì chắc chắn khi công chứng tất cả mọi loại tài liệu giấy tờ thì đều cần có bản gốc. Việc công chứng CMND, CCCD không cần bản gốc chỉ là lách …

Nguồn: https://noithatxinh.net.vn
Danh mục: Đời Sống