Danh bất hư truyền là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

Ý nghĩa của thành ngữ “danh bất hư truyền”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

danh bất hư truyền có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu danh bất hư truyền trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ danh bất hư truyền trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ danh bất hư truyền nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới danh bất hư truyền

 • được mùa chớ phụ ngô khoai là gì?
 • có tích mới dịch nên tuồng là gì?
 • tự nguyện tự giác là gì?
 • xưng hùng xưng bá là gì?
 • xôi hỏng bỏng không là gì?
 • ngang cành bứa là gì?
 • nói tràng giang đại hải là gì?
 • thạch sùng còn thiếu mẻ kho là gì?
 • trứng để đầu đẳng là gì?
 • đói trẻ chớ vội lo, giàu trẻ chớ vội mừng là gì?
 • sạch sẽ là mẽ con người là gì?
 • ăn chắc mặc dày là gì?
 • ba mặt một lời là gì?
 • tam sao thất bản là gì?
 • thề sống thề chết là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “danh bất hư truyền” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

danh bất hư truyền có nghĩa là: Tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.

Đây là cách dùng câu danh bất hư truyền. Thực chất, “danh bất hư truyền” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ danh bất hư truyền là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.